Хотел Ариана Китен

Хотели Черно море, Китен, България

Добре дошли на официалния сайт на хотел „Ариана”!
Хотелът е разположен сред прохладна букова гора
само на 200 метра от плажа
на южното черноморско крайбрежие

Общи условия за Хотелска резервация и настаняване на домашни любимци

Уважаеми клиенти, 

За да направите резервация е необходимо да попълните някои лични данни – име, адрес, телефонен номер.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация ще бъде използвана Само и Единствено във връзка с Вашата резервация няма да бъде предоставяна за други цели.

„Транс Тур Китен” EАД притежава Удостоверение за Администратор на Лични Данни с идентификационен номер: 0013812, издаден от Комисията за Защита на Личните Данни на Република България.

Преди да подаде Заявка за резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Хотелска резервация на „Транс Тур Китен” EАД.

Той трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако потребителят не приема Общите Условия за Хотелска резервация, заявката му няма да бъде разгледана.

Резервации и записване:

Заявките за резервации се извършват по един от изброените начини:

- чрез попълнена и изпратена Резервационна форма от сайта на „Транс Тур Китен” EАД  -  www.ariana-kiten.com

- по e-mail: ariana.kiten@gmail.com.

- по телефон чрез обаждане на обявените на сайта на хатела номера за връзка.

 След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще Ви потвърдим възможността резервацията да бъде направена чрез изпращането на Резервационна карта. При потвърждение на резервацията от страна на „Транс Тур Китен” EАД, потребителят трябва да заплати депозит, който се определя в зависимост от избраната оферта и начина на плащане. След изтичане на посочения срок в Резервационната карта и непостъпило плащане резервацията се анулира автоматично. В този случай хотелът не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на авансовото плащане на сумата по конкретната заявка и получаване на Потвърждение. Същото ще получите по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни. Остатъкът се заплаща съгласно начина и сроковете, посочени в Резервационната карта, която „Транс Тур Китен” EАД  изпраща на потребителя, ако не е упоменато друго.

Условия за настаняване:

Настаняване - след 14:30 ч.

Напускане -  до 11:30 ч.

Резервациите се пазят до 24:00 ч.

Домашни любимци се приемат след предварително уведомяване.

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията и документи, доказващи заплащането на предоставяните услуги.

Начини за плащане на резервациите:

- в брой или чрез ПОС терминал: в офиса на „Транс Тур Китен” EАД  или на рецепцията на хотел „Ариана”

- по банкова сметка в лева:

получател: „Транс Тур Китен” EАД 

IBAN: BG 60 UNCR 7630 101 739 98 59

BIC код: UNCRBGSF – УниКредит Булбанк АД

        При потвърдена и платена (изцяло или частично) резервация „Транс Тур Китен” EАД  издава и изпраща на клиента Потвърждение, гарантиращо правото за настаняване.

Условия за анулации:

Всяка анулация на резервация, за която сме Ви изпратили Потвърждение, трябва да бъде изпратена писмено до „Транс Тур Китен” EАД на e-mail: ariana.kiten@gmail.com.  

АНУЛАЦИИ НА РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ ИЛИ ДРУГИ ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ

-Промяна по вече направена резервация се приема във всеки един момент в зависимост от възможностите на хотела(смяна на дати, имена, брой гости и прочие).

 

- Всички промени след изтичане на срока за ранни записвания или други промоционални оферти се считат за анулация и ще бъдат разглеждани като нова резервация, като за тях важат правила и оферти към датата промяната.

 

- При анулиране на резервации направени по програмата за ранни записвания или други промоционални оферти се възстановяват само 50% от направеното авансово плащане независимо от датата на анулирането.

АНУЛАЦИИ НА РЕЗЕРВАЦИИ

- В случай, че клиентът се откаже от туристическа услуга, анулации на вече заплатени услуги без неустойка се извършват до 14 дни преди датата на настаняване.

- При анулация на резервация от 14 до 7 дни преди началната дата за настаняване от преведената сума по Вашата резервация се удържа цената на един пълен дневен пансион, а останалата част от сумата се възстановява.

- При анулация на резервация в срок по-малък от 7 дни преди началната дата за настаняване от преведената сума по Вашата резервация се удържа цената на два пълни дневни пансиона, а останалата част от сумата се възстановява.

- При анулация на резервация „Транс Тур Китен” EАД възстановява платените от клиента суми в срок до 30 работни дни от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

- При неявяване до 24,00 ч. на деня за настаняване, от сумата по Вашата резервация се удържат три пълни пансиона ,а останалата част от сумата се възстановява,като резервацията се счита за анулирана.

-При по ранно напускане на хотела от оставащата сума по Вашата резервация се удържат три пълни пансиона и ако остават средства по резервацията то те се възстановяват.

 „Транс Тур Китен” EАД си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и по други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

- Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

 ДРУГИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. „Транс Тур Китен” EАД  предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за резервация от уеб сайта, e-mail-a или от подадена такава в офиса на „Транс Тур Китен” EАД, и условията, описани подробно в Общите условия за резервация и Резервационната карта.

2. Права и задължения на страните:

2.1. „Транс Тур Китен” EАД поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.

2.2. „Транс Тур Китен” EАД  се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

2.3. В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. „Транс Тур Китен” EАД,  ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

2.4. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от клиента в писмен вид посредством електронна поща или посредством Резервационната форма в интернет сайта на „Транс Тур Китен” EАД  - www.ariana-kiten.com.

2.5. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно Условията за анулация.

2.6. „Транс Тур Китен” EАД  не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.

2.7. „Транс Тур Китен” EАД  не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

2.8.  Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

2.9. Скоростта на интернет зависи от Wi-Fi сигнала и е ограничена на 2Mbp/s.

2.10. Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на „Транс Тур Китен” EАД или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставявне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на „Транс Тур Китен” EАД  поправки и анулации.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Всички цени, обявени в сайта на "Транс Тур Китен" EАД, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева и са крайни (в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия).

НАСТАНЯВАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

1.ПОЛИТИКА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ:

1.1.Хотелът не носи отговорност за домашните любимци, отсядащи тук, те са единствено и изключително отговорност на собственика.

1.2.Животното трябва да е по-малко от 10 кг. -Ако надвишава лимита, моля да предоставите информация за предишни пътувания, за да може да направим изключение, според индивидуалния случай.

1.3.Животното трябва да бъде напълно обучено и подходящо обезопасено с каишка и повод.

1.4.Животни-водачи винаги са приети безплатно в нашия хотел.

1.5.Пространството и спокойствието на останалите гости трябва винаги да се зачитат.

2.НАСТАНЯВАНЕ:

2.1Всички домашни любимци се настаняват след като собственикът предостави паспорта им на рецепция.

2.2.Домашните любимци трябва да имат всички задължителни ваксини и да са в добро   здравословно състояние.

2.3.Домашните любимци трябва да бъдат чисти и обезпаразитени, без бълхи и кърлежи.

 

3.ПРАВИЛА ПРИ ПРЕСТОЙ:

3.1. Освен в стаята Ви, домашният любимец трябва да бъде на повод в общите зони.

3.2. Домашният любимец не трябва да се оставя без надзор.

3.3. Достъпът на животни не е разрешен във ресторанта и в частите на хотела около басейна.

3.3.Отговорност на собственика е да почиства след изхождане на кучето. Моля, бъдете отговорен собственик.

3.4.Трябва да се свържете с рецепция , за да ни уведомите за удобно време за почистване на Вашата стая.

3.5.Вие сте отговорни за всички имуществени вреди и/или телесни повреди, произтичащи от домашния Ви любимец.

3.6.Вие сте съгласни да обезщетите и освободите хотела, неговите собственици и персонала от всякаква отговорност за вреди, претърпени в резултат на действия от страна на Вашия домашен любимец.

3.7.Хотелът си запазва правото да начисли по Вашата сметка стойността нанесените щети.

3.8.В случай на груби нарушения на изискванията за пребиваване на домашни любимци на територията на хотела си запазваме правото да отпратим Вас и домашния ви любимец от сградата на хотела. Ако това е необходимо и  без предварително уведомление. Направеното плащане за резервацията се преизчислява на база правилата за анулация при неявяване в деня за настаняване.

 

 

 

 

Ariana Hotel9.1RECOGNITION OF EXCELLENCE 2020